Ammattiosastojen kevätkokoukset on pidettävä maalis–huhtikuun aikana

Sääntöjen mukaan kevätkokous täytyy pitää maalis–huhtikuussa ja se on kutsuttava koolle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Ammattiosaston kokoukset kutsutaan koolle joko työpaikkojen ilmoitustauluilla, liiton tai ammattiosaston kotisivuilla, tai vaihtoehtoisesti henkilökohtaisella kutsulla. Ammattiosaston syyskokous on voinut päättää, että kokouksesta on ilmoitettava näiden vaihtoehtojen lisäksi myös jollakin muulla tavalla.

Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan seuraavat asiat:

a) esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta;
b) luetaan tilin-/toiminnantarkastajien tarkastuskertomus;
c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
d) päätetään mahdollisen ehdokkaidenasettelukokouksen pitämisestä;
e) käsitellään muut kevätkokoukselle esitetyt asiat.

Liitto