Miksi liitot vastustavat hallitusohjelmaa?

Petteri Orpon hallitusohjelma pitää sisällään suuren joukon heikennyksiä työntekijöiden arkeen ja oikeuksiin:

  • Kaikki hallitusohjelman heikennykset ja leikkaukset kohdistuvat vain yhteen ryhmään: työntekijöihin.
  • Päätöksiä perustellaan valtiontaloudella, vaikka samaan aikaan suurituloisten verotusta kevennetään reippaasti. Kymppi kuussa kokille ja tonni vuodessa toimitusjohtajalle on karkea, mutta osuva kuvaus rahan jakamisesta.
  • Ensi töikseen hallitus rajoittaa lakko-oikeutta. Tarkoituksena on estää työntekijöitä protestoimasta muita hallituksen leikkauksia ja heikennyksiä vastaan.
  • Hallitus toteuttaa elinkeinoelämän järjestöjen tavoitteet sellaisenaan. Työntekijäpuolen tavoitteita ei huomioida millään lailla.
  • Paketti on toteutuessaan rajumpi kuin kiky. Ansiosidonnainen romutetaan täysin ja palkanmaksu muutostilanteissa katkaistaan nopeasti.

Kaikki liiton jäsenet, myös vapaa- ja opiskelijajäsenet, voivat osallistua mielenosoitukseen torstaina 1.2. Helsingin Senaatintorilla. Jos toimipaikkaa ei ole julistettu lakkoon, osallistuminen tapahtuu omalla ajalla. Mielenosoitus ei oikeuta Teollisuusliiton jäseniä olemaan työpaikalta pois ilman työnantajan lupaa.

Tunnen, kuinka vauhti kiihtyy – stepit stressin hallintaan

Esittely / Presentation

Työyhteisön, työympäristön ja omien voimavarojen riittävyys saattavat olla koetuksella työelämässä. Tapaturmat, huono käyttäytyminen, sairauspoissaolot voivat viestiä suuresta kuormituksesta. Kurssilla mietitään, miten työyhteisönä selviämme työelämän vaatimuksista yhdessä, haavoittumatta.
Huollamme kurssilla myös kehoa sekä mieltä liikunnan avulla.

Kohderyhmä: Kaikki työmarkkinoiden käytettävissä olevat jäsenet. (tämä kurssi ei ole tarkoitettu eläkkeellä oleville jäsenille).

HUOM! Ilmoittaudu oman alueesi kurssille!
Ilmoittautuminen päättyy kahta viikkoa ennen torstaina!

Kohderyhmä / Målgrupp

Kaikki jäsenet

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Break Sokos Hotel Koli
Ylä-kolintie 39
83960 Koli

Kysy lisätietoja / Mer information

Kurssin järjestelyistä voit tiedustella koulutus@teollisuusliitto.fi

Ammattiosastojen kevätkokoukset on pidettävä maalis–huhtikuun aikana

Sääntöjen mukaan kevätkokous täytyy pitää maalis–huhtikuussa ja se on kutsuttava koolle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Ammattiosaston kokoukset kutsutaan koolle joko työpaikkojen ilmoitustauluilla, liiton tai ammattiosaston kotisivuilla, tai vaihtoehtoisesti henkilökohtaisella kutsulla. Ammattiosaston syyskokous on voinut päättää, että kokouksesta on ilmoitettava näiden vaihtoehtojen lisäksi myös jollakin muulla tavalla.

Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan seuraavat asiat:

a) esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta;
b) luetaan tilin-/toiminnantarkastajien tarkastuskertomus;
c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
d) päätetään mahdollisen ehdokkaidenasettelukokouksen pitämisestä;
e) käsitellään muut kevätkokoukselle esitetyt asiat.

Liitto